09.00-10.30

Açılış Konuşmaları

Naci AĞBAL, Maliye Bakanı

Dr. Genç Osman YARAŞLI, KGK Başkanı

10.30-11.00

Kahve Arası

11.00-13.00

Muhasebenin Ticari Esaslara Göre Tutulmasının İktisadi Gelişmeye Katkısı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN, Başkent Üniversitesi

 

Ticari Muhasebeye Neden Geçilmeli?

Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU, Uludağ Üniversitesi

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları: Ne getiriyor?

Murat YÜNLÜ, Kamu Gözetimi Kurumu

 

TFRS Uygulamasının İktisadi Gelişmeye Katkısı

Dr. Banu SULTANOĞLU, Bilkent Üniversitesi

 

Soru Cevap

13.00-14.00

Öğle Yemeği

14.00-14.30

İş Adamı Gözüyle Bağımsız Denetim İhtiyacı

Müjdat KEÇECİ, Denizli Sanayi Odası Başkanı 

14.30-17.30

İktisadi Gelişme Bakımından Denetimin Önemi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Anadolu Üniversitesi

 

Finansal Krizlerde Muhasebe ve Denetimin Rolü: Ülke Örnekleri

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Sakarya Üniversitesi

 

Sürdürülebilir Gelişme Bakımından Denetimin Önemi

Prof. Dr. Şaban UZAY, Erciyes Üniversitesi

15.30-16.00

Kahve Arası

 

Finansal Tablo Okuyucuları Gözüyle Bağımsız Denetim

Durmuş Ali KUZU, QNB Finansbank

 

Bağımsız Denetimin İşletmelerin Büyümesinde ve Kurumsallaşmasındaki Rolü

Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ BİÇER, İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Soru Cevap

09.30-10.00

Türk Ticaret Kanununda Denetim

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

10.00-12.30

Denetimde Yenilikler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan KAVAL, Atılım Üniversitesi

 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bilgi Sistemleri Denetimi ve Denetçi Yetkilendirmesi

Sinem CANTÜRK, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG)

 

Bağımsız Denetimde Elektronik Denetim Kanıtlarının Artan Kullanımı ve Yansımaları

Tumin GÜLTEKİN, PwC Bağımsız Denetim

11.00-11.30

Kahve Arası

 

Denetim Standartlarında Öngörülen Yenilikler

Seda AKKUŞ, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young)

 

Soru Cevap

12.30-14.00

Öğle Yemeği

14.00-14.30

Sermaye Piyasaları Açısından Bağımsız Denetim

Osman SARAÇ, Borsa İstanbul Eski Genel Müdürü / İstanbul Altın Borsası Eski Başkanı

14.30-17.30

Denetimden Doğan Sorumluluk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT, Ankara Üniversitesi

 

Hukuki Sorumluluk

Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK, Gazi Üniversitesi

 

İdari Sorumluluk

Dr. Hasan GÜL, Danıştay

15.30-16.00

Kahve Arası

 

Cezai Sorumluluk

Veli ÖZDEK, Yargıtay

 

Denetim Yaptırmamanın Hukuki Sonuçları

Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT, Bilkent Üniversitesi

 

Soru Cevap

17.30-18.00

Kapanış Konuşması