08:30 - 09:00

KAYIT

09:00 - 09:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT, Yargıtay, I. Başkanı
RIZA ÇELEN, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Başkanı

09:30 - 09:45

ARA

09:45 - 12:00

I. OTURUM

OTURUM BAŞKANI
AHMET ÖZGAN, Yargıtay,11. Hukuk Dairesi Başkanı

FATURALARIN BAĞLAYICILIĞI VE FATURA İLE SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

DR. ADEM ASLAN, Yargıtay,11. Hukuk Dairesi Üyesi

TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ

PROF. DR. SEMA TAŞPINAR AYVAZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

TİCARİ DEFTERLERİN USULUNE UYGUN TUTULMASI

GÖKHAN ÖZÇUBUK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Grup Başkanı

12:00 - 12:30

TARTIŞMA

12:30 - 14:00

ÖĞLE ARASI

14:00 - 14:45

TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE DENETİMİN KONUSU

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi (E.)

14:45 - 15:00

ARA

15:00 - 16:30

II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI

DERVİŞ ALTINOK, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Başkan Yardımcısı

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR
MUSTAFA SÖZEN, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Daire Başkanı

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA DÜRÜST RESİM İLKESİ
PROF. DR. ÇAĞLAR MANAVGAT, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI
PROF. DR. EROL ULUSOY, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

16:30 - 17:00

TARTIŞMA